Nije reč o tome da sledimo put, već da stvaramo put

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

Kjučan trenutak za mene je bio kada sam direktno shvatio da je Prosvetljenje jedini istinski zadatak kojem možemo posvetiti život, da je sve ostalo vrtenje u krugu, kao hrčak u kavezu. Jeste, točak može biti veći ili manji, rđav ili lepo oslikan, ali suština se ne menja: zatvor je uvek zatvor, i kada ima zlatne rešetke. To mi je omogućilo da u sebi duboko odlučim da ću život strukturisati u cilju Prosvetljenja. Tako su se stvorile mogućnosti, što znači i prepreke, u skladu sa svrhom tog cilja. Zato što nije reč o tome da sledimo put, već da stvaramo put. Kreativnost je veoma važan element u razvoju. Između ostalog, kreativnost je efikasan protivotrov za destruktivnost, koja je ključna prepreka za zdrav zivot. Istinski tragaoc svesno koristi pozitivne uticaje i informacije u cilju sve boljeg praćenja Sebe, u smislu unutrašnjeg učitelja. Tako se iz tragaoca transformiše u pronalazača. Ako sledimo tuđi put, više smo sledbenici nego tragaoci. Ulogu duhovnog učitelja je dobro shvatiti kao pomoć prema sve većoj nezavisnosti, na sve višim nivoima. Ako toga nema, onda robujemo zavisnosti.

Kao pomoć u traganju, ako neko želi, može koristiti sledeće molitve i meditativne afirmacije, kako bi povećao kvalitet stvaranja Puta:

,,Molim Izvor za realizaciju svih sposobnosti za stvaranje autentičnog puta”,

,,Otvoren/a sam da spoznam suštinsku svrhu života”,
,,Molim Izvor za povećanje sposobnosti stvaranja puta Samorealizacije”,

,,Otvoren/a sam kreiranju direktnog puta do Istine”.

NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

 

 

 

 

 

Što se tiče asketskog života

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

Što se tiče asketskog života, reč je o mogućnosti koja je za većinu nemogućnost, zbog jednostavnog razloga što ne mogu da odustanu od životnih projekata koje su pokrenuli. U mnogim slučajevima ne bi bilo ni mudro da se povlače od neasketskog života. Ali to nesmemo definisati a priori kao običan zivot, da ne bi sebe vodili pogrešnom idejom. ,,Običan život” možemo koristiti za definisanje obično standardnog, nesvesnog života. Neobičan život – ,,neobičan” zato što ne prati kolektivne tokove nesvesnosti, je život posvećen Samorealizaciji. U svrsi pozitivnog razlikovanja, može biti veooma korisna upotreba drugačijih pojmova, zamena koncepta: zdrav i nezdrav život, odnosno život direktno posvećen Prosvetljenju i život koji nije u svrsi ovog osnovnog razloga života. U svakom slučaju, u pitanju je više kvalitet života, ne oblik života. Kvalitet moramo odrediti na osnovu zdravih standarda, a povećanje svesnosti je sigurno zdraviji standard nego obitavanje kao nesvesna jedinica u nesvesnom kolektivu. Za neke, koji su u mogućnosti za asketski život, zato što nemaju posebnih već stečenih životnih obaveza bi to mogao biti način da se ne suoče sa sobom, zato što bi asketski život mogao postati bekstvo.

 

Znači, ključni elemenat nije oblik života, već kvalitet sile koja njime upravlja. Kvalitetna sila će kvalitetno transformisati formu, putem koje će se izražavati. Ključan je nivo svesnosti pojedinca. Duhovni put je u suštini put povećavanja sposobnosti duha da upravlja materijom u svrhu samorealizacije, odnosno, kako to zovem, Humanizacije.

Neasketski način života ima i svoje prednosti za duhovno sazrevanje. Na primer, kompleksnost svakodnevnog života može da nas obogati, ali sa druge strane zahteva posebne veštine koje nisu potrebne asketi, jer u svakodnevnom životu može imati prepreka koje neasketa nema. Jedna od prednosti asketskog života je da je manje pod uticajem spoljašnjih čulnih utisaka i tuđih negativnih mentalnih i emocionalnih tokova. Afirmacija ,,Sve je već Prosvetljeno – Rešeno – Isceljeno” je jedan od alata koje možemo koristiti za: umirenje mentalnih i emocionalnih tokova, i za podsticanje rešenja za svakodnevne probleme, unutrašnje i spoljašnje. Kako je objašnjeno u brošuri, koja se može besplatno preuzeti u pdf-u na mom blogu, afirmacija ,,Sve je već Prosvetljeno – Rešeno – Isceljeno” može se koristiti kao jednokratna meditativna afirmacija ili kao “mantra”. Znači, ritmičnim unutrašnjim ponavljanjem. Može se koristiti zatvorenih ili otvorenih očiju, tokom specifičnog meditiranja ili svakodnevnih aktivnosti. To je jedan od načina da povećamo svesni prilaz rešavanju problema, a time prevazilazimo i brigu. Nije reč o autosugestiji, vec o stimulisanju unutrašnjih i spoljašnjih pozitivnih transformacija. NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

 

 

 

 

Ti stvaraš svoju sudbinu?

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

Koncept ,,Ti stvaraš svoju sudbinu” je u nekoj meri tačan, ali može biti i podsticaj za hranjenje delirijuma svemoći. Bolje je reći: ,,I ti stvaraš svoju sudbinu”, što je i objašnjeno u Vitezu. Ako nisu postavljene u širi izvorni kontekst, neke rečenice mogu biti fascinantne, ali i potencijalno zaluđujuće. Ako kažemo samo: ,,Ti stvaraš svoju sudbinu”, može izgledati da svako sam kroji sopstvenu sudbinu, što znači da svetovna dešavanja i kosmički uticaji ne deluju na njega. A takva ideja je u stvari zabluda.

Veoma važno je odrediti i na šta se misli pod pojmom: Ti. Ti – ko? Ko – ja? Što smo svesniji i više smo razvili egzistencijalne veštine, više možemo da utičemo na životne tokove u skladu sa potrebama duhovnog sazrevanja. Naime, nije samo stvar sposobnosti uticaja na dešavanja, već sposobnosti kvalitetnog uticaja, što znači u skladu sa evolutivnim potrebama. Ali ako nismo dovoljno svesni, mi ne stvaramo sopstvene sudbine, već smo mehanička sudbina koja ide šinama, bez mogućnosti skretanja. Ako nismo dovoljno svesni, na neki način nemano ni sudbine, u smislu da nemamo ni sebe, zato što nemamo mogućnosti svesnog usmeravanja životom. Ako nismo dovoljno svesni, mi smo poput kola sa automatskim pilotom koja slede već zapisanu navigaciju, suštinski nepromenljivu. Rečenica:,,Ti stvaraš svoju sudbinu”, može se tako koristiti za postavljanje pitanja sebi, može biti instrument za osvešćivanje našeg neznanja. – Ti stvaraš svoju sudbinu! Ja stvaram moju sudbinu? Šta je sudbina? Ko sam ja? Šta znači stvaranje sudbine? Kako stvarati bolju sudbinu? Na ovo zadnje pitanje možemo veoma konkretno odgovoriti meditiranjem sa afirmacijama: ,,Otvoren/a sam Ključnom Rešenju za Prosvetljenje”, i ,,Otvoren/a sam Integralnom Rešenju za Prosvetljenje”. NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

 

Besplatna Knjiga: Meditativna metoda Apsolutno Dobro

Besplatne knjige (PDF) Andreja Pangosa

  1. Meditativna metoda Apsolutno Dobro 

2. Sve je Prosvetljeno – Reseno – Isceljeno – metoda duhovnog sazrevanja i samoisceljenja 

3. Energetski Vitez – Sam si sebi najveca zagonetka, Princip svih resenja.

Tematske radionice Andreja Pangosa 

andreapangos@gmail.com

Oslobađanje od strahova i zaštita od opasnosti

Oslobađanje od besa i svesno praštanje sebi i drugima

Oslobadjanje od osećaja krivice

Svesnost, Ljubav i seksualnost

Svesnost, Ljubav i porodica

Realizacija svih Potencijala

Genijalnost i Kreativnost

Isceljenje i samoisceljenje

Apsolut i Integralna Svesnost

Besplatne knjige: meditacija, duhovnost, samoisceljenje, Prosvetljenje

 

Besplatne knjige (PDF) Andreja Pangosa

  1. Sve je Prosvetljeno – Reseno – Isceljeno – metoda duhovnog sazrevanja i samoisceljenja 

 2. Meditativna metoda Apsolutno Dobro 

4. Energetski Vitez – Sam si sebi najveca zagonetka, Princip svih resenja.

Tematske radionice Andreja Pangosa 

andreapangos@gmail.com

Oslobađanje od strahova i zaštita od opasnosti

Oslobađanje od besa i svesno praštanje sebi i drugima

Oslobadjanje od osećaja krivice

Svesnost, Ljubav i seksualnost

Svesnost, Ljubav i porodica

Realizacija svih Potencijala

Genijalnost i Kreativnost

Isceljenje i samoisceljenje

Apsolut i Integralna Svesnost

46828836_10215603402189607_3647775871214813184_o