Da li smo zaista svi već Prosvetljeni?

Da li smo zaista svi već Prosvetljeni?
Da li smo zaista svi već Prosvetljeni, kao što neki tvrde? To zavisi šta se podrazumeva pod pojmom Prosvetljenje. Ako se pod Prosvetljenjem podrazumeva definitivna dezintegracija svih filtera Maye (“iluzije”), očigledno je da nisu svi Prosvetljeni. U suprotnom, svi bismo bili Sunca koja isijavaju Svetlost Istine – Blaženstva, a na zemlji ne bi bilo praktično nikakvog prostora za tamu i zlo.
Ako bi svi već bili prosvetljeni, ne bi bilo ratova, siromaštva, terorizma, brutalnosti, degenerativne patnje. Čovečanstvo bi već rešilo problem zla, već bi ostvarilo planiranu Finalizaciju dobra.
Tvrditi da su svi već Prosvetljeni znači tvrditi i da niko ne pati. Ali život nam to demantuje. Posebno, ako pod patnjom podrazumevamo svako iskustvo nižeg stupnja od Blaženstva. Nisu svi prosvetljeni, ni u slučaju da koncept Prosvetljenje koristimo za opis stanja svesti nižeg stupnja od Prosvetljenja, bez obzira što su ta stanja mnogo superiornija od običnog stanja (ne)svesti.
Bazirajući se na istini da je Stvarni Identitet: Postojanje-Istina-Blaženstvo, neki tvrde da ne postoji niko ko se može prosvetliti. Jasno je da Stvarni Identitet postoji nezavisno od bilo kakvog sazrevanja, međutim, Prosvetljenje se ne odnosi na Stvarni Identitet, već na ljudsku (psihofizičku), Superčovečansku (Ja) i Nadčovečansku (Monadsko Ja) strukturu.
Što se tiče Nas kao Stvarnog Identiteta tačno je da smo svi već više nego Prosvetljeni, ali kao Trojna Priroda (Monadsko Ja, Ja i psihofizička struktura) moramo se Prosvetliti-Realizovati. Takva nam je sudbina.
Ideja da smo svi već Prosvetljeni može se zasnivati na činjenici da se tokom nedualne svesnosti svet pojavljuje u Svetlosti. Pored toga, nedualna svest konstatuje sebe direktno u svemu. Sve ovo ipak ne znači da su svi Prosvetljeni, već da je pojedinačno iskustveno polje generiše Svetlost, trajno ili privremeno; u ovom drugom slučaju je reč o Iskricama Prosvetljenja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s