Uniformisanje i Sloboda

Uniformisanje može da dovede do većeg reda, ali to je mehanički poredak, zasnivan uglavnom na nesvesnosti. Radi se o nižom obliku reda. Humanizacija, s druge strane, podrazumeva kreiranje reda višeg stepena, pre svega unutrašnjeg, i u funkciji je prevazilaženja dualnosti: unutrašnjost-spoljašnjost. Gvozdena pravila logora služila su za održavanje reda, a ne za oslobađanje zatvorenika. Kao izraz Slobode Izvora (Apsolut) čovek teži slobodi. Red shvaćen kao zaista pozitivan faktor mora se posmatrati u smislu Humanizacije, a ne mehaničke kolonizacije koja stvara autome koji samo umišljaju da su slobodni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s