Namere i realizacija

Da bi traženje dobra bilo zaista pravo, neophodno je raditi na realizaciji efektivnog dobra. U suprotnom, možemo samo težiti ka onome za šta pretpostavljamo da jeste dobro, ali nije. Veoma je malo verovatno da ćemo stići na pravo mesto traženjem pogrešnog odredišta. Stoga je pravilno definisanje dobra od ogromnog značaja.
Maksima: put do pakla popločan je dobrim namerama, može se tumačiti na najmanje dva način. Prvi je kada sebe samo zavaravamo da su namere dobre. Drugi kada imamo zaista dobre nameere, ali nam nedostaju neophodne veštine da ih realizujemo. Usled toga put ka njihovom postizanju može ostati blokiran ili ići u mnogo drugačijem pravcu od ispravnog.
Koncept: dobra namera, mora biti zasnovan i na pravednosti, a ne samo na dobroti. Sazrevanje dobrote je ključni aspekt realizacije dobra, ali realizacija dobrog zahteva i sazrevanje sposobnosti duhovnog razlučivanja tj. raznih gradacija dobrog i zla. Dobrota se prvenstveno odnosi na princip Ljubavi. Razlučivanje, sa druge strane, je ispoljavanje Principa inteligencije.
Da bismo mogli garantovati veće dobro sebi i drugima, moramo povećati i sposobnost da realizujemo dobre namere, ali i sposobnost stvaranja sve kvalitetnijih namera, baziranih na Vrednosti Humanizacija.
Ukoliko nedostaje potreban kvalitet svesnosti, čak i varljive ideje mogu delovati vrlo evolutivno. Sazrevanjem duhovnog razlučivanja možemo uvideti da su neke od naših ranijih ideja u suštini zaslepljujuće zablude, iako smo ih ranije doživljavali kao svetli putokaz. Bez duhovnog razlučivanja smo generalno osuđeni na budemo žrtve sopstvenih egzistencijalnih predrasuda.
Prosvetlujuće svetlo je pravi putokaz, ali mnogi više vole svetlost koja zaslpeljuje jer omogućava egzistencijalno slepilo u kome ne vidiš ni sebe ni Sebe. Važno je da znamo da posle dugog boravka u pećini laži, svetlost istine može prouzrokovati mnogo osvešćujuće patnje. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s