Nije reč o tome da sledimo put, već da stvaramo put

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

Kjučan trenutak za mene je bio kada sam direktno shvatio da je Prosvetljenje jedini istinski zadatak kojem možemo posvetiti život, da je sve ostalo vrtenje u krugu, kao hrčak u kavezu. Jeste, točak može biti veći ili manji, rđav ili lepo oslikan, ali suština se ne menja: zatvor je uvek zatvor, i kada ima zlatne rešetke. To mi je omogućilo da u sebi duboko odlučim da ću život strukturisati u cilju Prosvetljenja. Tako su se stvorile mogućnosti, što znači i prepreke, u skladu sa svrhom tog cilja. Zato što nije reč o tome da sledimo put, već da stvaramo put. Kreativnost je veoma važan element u razvoju. Između ostalog, kreativnost je efikasan protivotrov za destruktivnost, koja je ključna prepreka za zdrav zivot. Istinski tragaoc svesno koristi pozitivne uticaje i informacije u cilju sve boljeg praćenja Sebe, u smislu unutrašnjeg učitelja. Tako se iz tragaoca transformiše u pronalazača. Ako sledimo tuđi put, više smo sledbenici nego tragaoci. Ulogu duhovnog učitelja je dobro shvatiti kao pomoć prema sve većoj nezavisnosti, na sve višim nivoima. Ako toga nema, onda robujemo zavisnosti.

Kao pomoć u traganju, ako neko želi, može koristiti sledeće molitve i meditativne afirmacije, kako bi povećao kvalitet stvaranja Puta:

,,Molim Izvor za realizaciju svih sposobnosti za stvaranje autentičnog puta”,

,,Otvoren/a sam da spoznam suštinsku svrhu života”,
,,Molim Izvor za povećanje sposobnosti stvaranja puta Samorealizacije”,

,,Otvoren/a sam kreiranju direktnog puta do Istine”.

NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s