Ti stvaraš svoju sudbinu?

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

Koncept ,,Ti stvaraš svoju sudbinu” je u nekoj meri tačan, ali može biti i podsticaj za hranjenje delirijuma svemoći. Bolje je reći: ,,I ti stvaraš svoju sudbinu”, što je i objašnjeno u Vitezu. Ako nisu postavljene u širi izvorni kontekst, neke rečenice mogu biti fascinantne, ali i potencijalno zaluđujuće. Ako kažemo samo: ,,Ti stvaraš svoju sudbinu”, može izgledati da svako sam kroji sopstvenu sudbinu, što znači da svetovna dešavanja i kosmički uticaji ne deluju na njega. A takva ideja je u stvari zabluda.

Veoma važno je odrediti i na šta se misli pod pojmom: Ti. Ti – ko? Ko – ja? Što smo svesniji i više smo razvili egzistencijalne veštine, više možemo da utičemo na životne tokove u skladu sa potrebama duhovnog sazrevanja. Naime, nije samo stvar sposobnosti uticaja na dešavanja, već sposobnosti kvalitetnog uticaja, što znači u skladu sa evolutivnim potrebama. Ali ako nismo dovoljno svesni, mi ne stvaramo sopstvene sudbine, već smo mehanička sudbina koja ide šinama, bez mogućnosti skretanja. Ako nismo dovoljno svesni, na neki način nemano ni sudbine, u smislu da nemamo ni sebe, zato što nemamo mogućnosti svesnog usmeravanja životom. Ako nismo dovoljno svesni, mi smo poput kola sa automatskim pilotom koja slede već zapisanu navigaciju, suštinski nepromenljivu. Rečenica:,,Ti stvaraš svoju sudbinu”, može se tako koristiti za postavljanje pitanja sebi, može biti instrument za osvešćivanje našeg neznanja. – Ti stvaraš svoju sudbinu! Ja stvaram moju sudbinu? Šta je sudbina? Ko sam ja? Šta znači stvaranje sudbine? Kako stvarati bolju sudbinu? Na ovo zadnje pitanje možemo veoma konkretno odgovoriti meditiranjem sa afirmacijama: ,,Otvoren/a sam Ključnom Rešenju za Prosvetljenje”, i ,,Otvoren/a sam Integralnom Rešenju za Prosvetljenje”. NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

Izvod iz intervjua – Ti Izvireš iz Sebe

NASTAVLJA SE NA STRANICI   Intervju – Ti Izvireš iz Sebe

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s