Zakon privlačnosti, Ljubav i Prosvetljenje

Tekst koji sledi je prvi deo intervjua, odnosno serija pitanja-odgovora, koja će kasnije biti objavljena kao celina u zbirnom izdanju, i predstavljaće evolutivni nastavak našeg prvog intervuja Ti Izvireš iz Sebe (decembar 2018, Andrej Pangos – Ivana Bakočević). Inicijativa za ovaj način interaktivnog pisanja došla je kao rezultat Ivaninog izučavanja mnogobrojnih radova na italijanskom blogu Andreja Pangosa (andreapangos.it). Cilj ovih tekstova je da se putem koncepta i kvalitetnih utisaka pomogne, podstakne i doprinese evolutivnom sazrevanju aktivnih tragaoca i svih ljudi dobre volje.

***

Poznata je izreka ,,ono što zračimo – to privlačimo“. Praktično, to bi trebalo da znači da stepen unutrašnjih blokada, neisceljenih emotivnih rana, negativnih uverenja privlači životne okolonosti deficitarne blagostanjem, srećom i materijalno-duhovnim prosperitetom. Kako se Zakon privlačenja primenjuje na putu dostizanja duhovnog prosvetljenja i Ljubavi ?

*

Jeste, tako je. U stvari, ako koristimo najviši životni standard, sve što je različito od Prosvetljenog stanja je životni deficit, koji se plaća mehaničkom patnjom, koja je negativna, štetna za pojedinca i okolinu. Različita je patnja koja je posledica duhovnog pročišćavanja i osvešćivanja, ona je pozitivni simptom duhovnog sazrevanja: patnja na putu oslobođenja od patnje. Kada pomislimo na život, dobro je podsetiti se da je Izvor – Stvarni Život, a Izvorno Stanje je Čista Punoća, Istovetnost Postojanja i Svesti, Izvorna Svetlost, Blaženstvo.
Zakon privlačnosti je zakon osnovnog delovanja Ljubavi, koja proističe iz osnove kozmičke kohezije, nastale iz spajanja, Duha i Prirode. Ovakvo spajanje ima kao rezultat Kozmos, odnosno novi Sunčev sistem. Kozmos, svaki Sunčev sistem, svaki čovek je u stvari toros, oblik koji podseća na sferu, loptu, isečenu na gornjem i donjem polu. U tom smislu, Kozmos je zbir svih sunčano-zvezdanih sistema, koji svaki predstavlja specifično ispoljavanje Principa Kozmosa. To je serija makro i mikrokozmosa, gde mikrokozmos je mikrokozmos u poređenju sa makrokozmosom koji ga sadrži, kao kod ruskih matrjoški. I sam čovek je Sunčev sistem, kozmos sam po sebi, gde, pojednostavljeno rečeno, čakre predstavljaju određene planete, slično kao što svaka planeta predstavlja fizičko telo jedne čakre, ili bolje rečeno Principa delovanja, Sunčevog sistema. Čakri ima sedam, a planeta ima više, ali pravim razumevanjem i svrstavanjem je očigledno da je taj princip ispravan.
Prvi Spoj Duha i Materije, koji se desio zbog kontakta između Prvobitne Električne Vibracije, koje možemo nazvati delovanje Oca, sa određenom “tačkom” Prirode, koju možemo nazvati Majka, stvorio je prvi elektromagnetni oblik, a to je Prvi Kozmos – Prvi Sin, u okviru kojeg se stvara bezbroj sinova po istom principu. U svemu tome je dobro da uzmemo u obzir da Otac i Majka nastaju sa začećem Sina, pre toga su oni Princip Duh i Priroda, bez očinstva, bez majčinstva, znači bez Kozmosa.
Po tom principu su se stvorile i Monade, to je ono što posle nastanka samosvesnog čoveka, znači čoveka sa recimo tako, individualnim duhom, možemo nazvati ljudska Duša. Samosvest omogućava, specifično povezivanje nižeg ja i višeg ja čoveka sa Monadom, Dušom, posebno sa najvišim aspektom Monade, to jest Voljom, koja predstavlja Oca. Tako, svaki čovek ima svoju Monadu, odnosno svaka Monada ima svog čoveka, mada je to u stvari isto: zato što je čovek rezultat ispoljavanja Monade. Duhovnim sazrevanjem čovek prepoznaje Monadu kao samog sebe, tačnije kao Pravog Manifestovang Sebe, koji izvire iz Izvora, koji je Stvarni Identitet: to što Stvarno Jesmo (Čisto Postojanje, Čista Svest, Blaženstvo), Izvor Svega sem Izvora, koji ne izvire iz ničega, već oduvek Postoji.
Da bismo zaista imali dobrobiti od zakona privlačnosti, moramo učiniti da nas Ljubav sve više privuče, da budemo sve više pod uticajem Ljubavi, što znači sazrevati sposobnost voljenja. Zato je važno da naša namera bude realizacija pravih ljudskih potreba, koje su direktno vezane za ostvarenje Ljubavi kroz čoveka (posebno u smislu čoveka kao niže ja i više ja) i čoveka kroz Ljubav. Da sintetišemo, što više se oslobađamo lažnih, nametnutih potreba, egoističnih težnji, više odgovaramo Zakonu privlačnosti – Ljubavi. Naravno, u nekoj meri može se zakon privlačnosti koristiti u funkciji nižih ciljeva, ali na kraju se za to plaća cena, a najviša cena je da se gubimo na putu duhovnog sazrevanja. Ljubav je uvek bez napora, a u duhovnom smislu: kvalitet napora se može odrediti na osnovu toga koliko nas napor oslobađa od napora. Ljubav je veoma visoki aspekt Božje spontanosti. Što se tiče duhovnog sazrevanja, ključni napor je u usklađivanje muškog i ženskog principa, a spontanost, odustvo napora je rezultat usklađenosti ova dva principa. Što su muško i ženski princip u nama usklađeniji na različitim nivoima postojanja, više mogu izražavati Potencijal Ljubavi, koja je osnovna ravnoteža kozmosa, ravnoteža na kojoj čitav Kozmos počiva.
Svrha je i vrsta privlačenja, utiče na sudbinu: poboljšanje kvaliteta svrhe pogoduje poboljšanju sudbine. Mudro je voditi se idejom da je prosvetljenje osnovna svrha života. Visoke svrhe favoriziraju privlačenje boljih evolucijskih alata, duhovnih učitelja, događaja, ljudi. Zakon privlačnosti nije opcija ni za jedno ljudsko biće. Da bismo dobili najbolje moramo se zaista poboljšati, a ne samo ubeđivati da smo bolji. Naše pravo poboljšanje zavisi neminovno od toga koliko smo sličniji Ljubavi, da bi na kraju mogli prepoznati sebe kao Ljubav: Ja Sam Ljubav, i odatle krenuli sa prepoznavanjem sebe na još višim nivoima postojanja, do Spoznaje Sebe kao Čistog Postojanja, Blaženstva.
Kada znamo Sebe kao Ljubav, znamo se kao Kozmički dah, i gubi se značajnost koju smo prethodno davali privlačenju. Onda smo svesni da se čitav sadržaj Kozmosa kreće u nama, diše u nama, sa nama… Za Ljubav je privlačenje fiziološka činjenica, a sve što može privlačiti Ljubav je samo Ljubav. Jednostavno, zato što na nivou postojanja Ljubavi nema drugog sem Ljubavi. A Ljubav ne može privlačiti sebe. Tako da je u stvari, Privlačenje Ljubavi zakon putem kojeg Ljubav deluje u svrsi evolucije, da bi omogućila spiralno sazrevanje pojedinačnih kozmosa. U ovom kontekstu smo u skladu sa zakonom privlačenja, i da on radi za nas, u meri u kojoj podstičemo spiralno sazrevanje nas samih, i drugih. U meri u kojoj podstičemo Elevaciju Svesti na evolutivnoj spirali, koja kao putanja je u suštini već zacrtana, ali cilj je da je osvetlimo svesnošću i autentičnošću, što su dva ključna elementa individualizacije.

46828836_10215603402189607_3647775871214813184_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s