Tražiti Boga

Uzeti u obzir da je Stvarni Identitet Bog, može pomoći da objasnimo sebi šta znači tražiti Boga i zašto ga tražiti. Može i da doprinese razumevanje da je traženje Boga stvar Egzistencijalnog pragmatizma, ne nužno religioznosti. Svakako je kvalitetna religioznost takođe istinska potraga za Bogom. Zbog pogrešnih ideja o Bogu, mnogi odbijaju ideju o traganju Boga. Shvatanje da tražiti Boga znači želeti pronaći Sebe, to jest da Sebe Otkrijemo kao Slobodu, Istinu i Blaženstvo može doprineti boljem tumačenju verskih i duhovnih tekstova uopšte. U stvari, svesno ili nesvesno, svi mi uvek tražimo Boga jer je Bog i Sve: Originalna Supstanca (Apsolutni Prostor), to jest Apsolut “bez” atributa, jeste Supstanca na kojoj se zasniva Totalitet. Međutim, zbog pogrešnih ideja o Bogu možemo doći dotle da negiramo Boga. Reč je o negiranju Onoga u čemu neizbežno postojimo, Onoga što u Stvarnosti neizbežno Jesmo, onoga što je naš neizbežni egzistencijalni put: Spoznaja Sebe kao Izvora samih sebe. Traženje Boga je Egzistencijalno pitanje svakog. Biti ateista ne znači ne biti Tragalac za Bogom, samo zato što se Bog pojmi na iracionalan način. Što više tragamo za Slobodom, Istinom, Blaženstvom, to više tragamo za Sobom Bogom. andrejpangos.blog

Energetski Vitez – besplatna PDF verzija

BESPLATNA knjiga o duhovnom prosvetljenju – Putem ovog linka možete besplatno preuzeti pdf verziju knjige Energetski Vitez- Sam si sebi najveća zagonetka, Princip svih rešenja
Besplatne knjige Andreja Pangosa (PDF)

Apsolutno Dobro i Stvarni Identitet

Ovo je uvod knjige: Apsolutno Dobro i Duhovno Prosvetljenje, koju završavam na italijanskom jezikiu, i koju ću postepeno prevoditi i delove publikovati na fejsubuku.

Dobro i Identitet
Suštinski razlog stvaranja ovog teksta je da pomogne čitaocu da postane sve veće dobro, do tačke prepoznavanja Sebe kao Izvornog Dobra: Postojanje – Istina – Blaženstvo.

Otvoren-a sam se za Apsolutno Dobro za Sve, svakoga.
Neka nas Apsolutno Dobro uvek prati, sve.
Neka nas Apsolutno Dobro uvek vodi, sve.

Želim Apsolutno dobro svima, za sve.
čeznem da Sebe Spoznam kao Apsolutno Dobro.
Hoću da budem Apsolutno dobar za sve, svima.

Moćna odluka da se u potpunosti posvetimo realizaciji dobra je od suštinskog značaja. Ne odlučiti tako znači neposredno izraziti nameru da ostavimo prostora za zlo.
Otpori koji se mogu osetiti izražavajući odlučnu nameru da se u potpunosti posvetimo realizaciji dobra predstavljaju ogranke zla, to je tama koja se protivi ostvarivanju dobra. Da bi zadržali svoju manipulativnu fotelju, zlobni deloviidentiteta reaguju na dobro, koje je zlo za zlo: tamo gde ima Svetlosti nema tame.

Želim da se potpuno posvetim Apsolutnom Dobru,
želim da Budem Apsolutno Dobro za sve.

Da li smo zaista svi već Prosvetljeni?

Da li smo zaista svi već Prosvetljeni?
Da li smo zaista svi već Prosvetljeni, kao što neki tvrde? To zavisi šta se podrazumeva pod pojmom Prosvetljenje. Ako se pod Prosvetljenjem podrazumeva definitivna dezintegracija svih filtera Maye (“iluzije”), očigledno je da nisu svi Prosvetljeni. U suprotnom, svi bismo bili Sunca koja isijavaju Svetlost Istine – Blaženstva, a na zemlji ne bi bilo praktično nikakvog prostora za tamu i zlo.
Ako bi svi već bili prosvetljeni, ne bi bilo ratova, siromaštva, terorizma, brutalnosti, degenerativne patnje. Čovečanstvo bi već rešilo problem zla, već bi ostvarilo planiranu Finalizaciju dobra.
Tvrditi da su svi već Prosvetljeni znači tvrditi i da niko ne pati. Ali život nam to demantuje. Posebno, ako pod patnjom podrazumevamo svako iskustvo nižeg stupnja od Blaženstva. Nisu svi prosvetljeni, ni u slučaju da koncept Prosvetljenje koristimo za opis stanja svesti nižeg stupnja od Prosvetljenja, bez obzira što su ta stanja mnogo superiornija od običnog stanja (ne)svesti.
Bazirajući se na istini da je Stvarni Identitet: Postojanje-Istina-Blaženstvo, neki tvrde da ne postoji niko ko se može prosvetliti. Jasno je da Stvarni Identitet postoji nezavisno od bilo kakvog sazrevanja, međutim, Prosvetljenje se ne odnosi na Stvarni Identitet, već na ljudsku (psihofizičku), Superčovečansku (Ja) i Nadčovečansku (Monadsko Ja) strukturu.
Što se tiče Nas kao Stvarnog Identiteta tačno je da smo svi već više nego Prosvetljeni, ali kao Trojna Priroda (Monadsko Ja, Ja i psihofizička struktura) moramo se Prosvetliti-Realizovati. Takva nam je sudbina.
Ideja da smo svi već Prosvetljeni može se zasnivati na činjenici da se tokom nedualne svesnosti svet pojavljuje u Svetlosti. Pored toga, nedualna svest konstatuje sebe direktno u svemu. Sve ovo ipak ne znači da su svi Prosvetljeni, već da je pojedinačno iskustveno polje generiše Svetlost, trajno ili privremeno; u ovom drugom slučaju je reč o Iskricama Prosvetljenja.

Posvetiti život dobru

Namera da se realizuje što veće dobro je osnovna ideja Humanizacije.
Koncept humanizacija je, u stvari, sinonim za realizaciju dobra.
Želeti realizovati dobro podrazumeva želeti ostvariti sebe kao sve veće dobro, prvenstveno postajući što sličniji Dobru, shvaćenom kao Pravi Ja (Manifestovani Apsolut: Postojanje-Svest-Blaženstvo) i kao Ja (Volja-Ljubav-Znanje).
Namera da život u potpunosti posvetimo realizaciji dobrog je od suštinskog značaja. Ukoliko bi nam ta namera bila samo delimična pretpostavka je da imamo i zle namere.
U težnji ostvarivanja ove pozitivne namere, je veoma korisna sledeća afirmacija, posebno kad se ponavlja kao mantra: Hoću da život potpuno posvetim Dobru,
Hoću da postanem Dobro Samo po Sebi. 

cerchi

Samo Jedan može Znati Sve: Spoznajmo Sebe Jednog.

Glavni uzrok sopstvenih razočarenja uvek smo mi sami jer su i očekivanja uvek naša.

Samo Jedan može Znati Sve: Spoznajmo Sebe Jednog.

Zahtevati Ljubav znači ne dostići je nikada, Ljubav je uvek bez zahteva.

Nema stare ili prošle Ljubavi, Ljubav je Jedinstveno Sada.

Nepravda sveta bez Ljubavi je pravda ovog sveta.

Površinski život je ambis, Dubina je Apsolutna Visoravan.

Sposobnost realizovanja želja može biti i sposobnost da se pokloni moć zlu: dobro je uvek želeti samo Dobro.

Untitled_4

 

Samo sledi svetlost i bezizlazi u prividnom lavirintu života postaće putokazi

“Ali, put je trnovit, pun prepreka!”, zavapi Andrej u naivnoj nadi da će mu Glas ukazati na neku prečicu.

“Neznanje sputava tvoj hod, ono čini da prepreke izgledaju nesavladive. Samo sledi svetlost i bezizlazi u prividnom lavirintu života postaće putokazi. Učini da tvoj život bude tvoja svesna kreacija. Manje biraj i isključuj, više stvaraj. Neka nova rešenja stvaraju nove puteve. Unapređujući mikrokosmos, unapredićeš i beskraj. Sviđa li ti se to?”

“Oh, da, naravno. Ali koji su moji ciljevi?”, novi uvidi potpuno su izmestili Andrejevu stvarnost. Sve što beše staro izgubilo je na značaju. Ono, pak, što je došlo, još uvek je ličilo na izmaglicu.

“Ciljeva ima beskonačno mnogo, ali samo jedan je Cilj!”

“Pa, reci mi!”, uskliknu mladić.

“Ja!”

“Ti? Ko si Ti? Šta si Ti?”

“Ja sam Ti. Jednost. Jedno smo. To je odgovor na tvoja pitanja!”

Odlomak iz knjige Energetski Vitez koju možete

besplatno pročitati u elektronskom obliku 

 

Problemi su učitelji zakona postojanja, pokazatelji nivoa (ne)znanja

“O, Bože, da li sam saznao Tajnu?”

“Određene tajne si spoznao, Iskonsku Tajnu još uvek nisi!”, prošaputa neki prisni glas mladiću u uho.

“Toliko sam puta pao, izgubio se u lavirintima i neuspelim pokušajima. Sad znam da sam otkrio nešto najbitnije za moju egzistenciju ovde na Zemlji, ali otkriće Energetskog Viteza samo je još podgrejalo moju upitanost nad Tajnom. Kako da dospem u Večno Izvorište koje se nalazi u središtu Diska sa Sedam Prstenova?!”

“Savladaj ispite da bi mudriji stigao do mene. Problemi su učitelji zakona postojanja, pokazatelji nivoa (ne)znanja. Prepreke su učionice sazrevanja. Iza njih postoji svet novih uvida, još neotkrivenih mogućnosti. Spoznaje su gorivo za putovanje kroz Prstenove. Nema diplome bez polaganja ispita. Neznanje bira životne ispite, spoznaje ih savlađuju.”

“Da li si Ti Cilj?”, izusti Andrej dok su mu se suze slivale niz obraze.

“Sada slušaš glas glasnika Mojih.”

“Gde si? Gde se nalaziš?”

“Spoznaj Tajnu kako bi stigao do Mene što pre.”

Odlomak iz knjige Energetski Vitez koju možete

besplatno pročitati u elektronskom obliku